Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2013

 

Calon Persendirian Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2013

Tarikh pendaftaran  : 1 Februari hingga 31 Mac 2013
Ujian Lisan             : 8-12 Julai 2013 dan 15-19 Julai 2013
Peperiksaan bertulis: 21-23 Oktober 2013 dan 28-29 Oktober 2013
Kerja kursus            : 1 Februari hingga 30 Jun 2013

Borang boleh didapati di Kaunter Sektor Penilaian dan Peperiksaan SPP