SENARAI MATA PELAJARAN & BAYARAN BAGI SPM PERSENDIRIAN 2013PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013
SENARAI MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN KEPADA CALON PERSENDIRIAN
BIL KOD M/P NAMA MATA PELAJARAN BAYARAN
1 BAYARAN ASAS PENDAFTARAN (WAJIB) 20.00
2 1103 BAHASA MELAYU 12.00
3 1119 BAHASA INGGERIS 20.50
4 1223 PENDIDIKAN ISLAM 10.50
5 1225 PENDIDIKAN MORAL 12.00
6 1249 SEJARAH 10.50
7 1449 MATHEMATICS 10.50
8 1511 SCIENCE 12.00
9 2205 LITERATURE IN ENGLISH 10.50
10 2215 KESUSASTERAAN MELAYU 10.50
11 2280 GEOGRAFI 10.50
12 2361 BAHASA ARAB  12.00
13 3472 ADDITIONAL MATHEMATICS 10.50
14 3755 PERDAGANGAN 10.50
15 3756 PRINSIP PERAKAUNAN 12.00
16 3757 EKONOMI ASAS 10.50
17 4531 PHYSICS 12.00
18 4541 CHEMISTRY 12.00
19 4551 BIOLOGY 12.00
20 4561 ADDITIONAL SCIENCE 12.00
21 4571 PENGETAHUAN SAINS SUKAN 10.50
22 5226 TASAWWUR ISLAM 10.50
23 5227 PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH 12.00
24 5228 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH 10.50
25 6351 BAHASA CINA 12.00
26 6354 BAHASA TAMIL 12.00
27 6355 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 10.50
28 9216 KESUSASTERAAN CINA 10.50
29 9217 KESUSASTERAAN TAMIL 10.50
30 9221 BIBLE KNOWLEDGE 10.50
31 9303 BAHASA PERANCIS 10.50
32 9378 BAHASA PUNJABI 10.50
33 6356 BAHASA IBAN 10.50
34 6357 BAHASA KADAZANDUSUN 10.50
* SILA PASTIKAN HANYA SATU DARI MATA PELAJARAN BERIKUT BOLEH DIAMBIL PADA 
SATU-SATU MASA 2205, 2215, 9216 DAN 9217
 *MATA PELAJARAN 1223 HENDAKLAH DIGUGURKAN SEKIRANYA CALON MENDAFTAR DUA 
MATA PELAJARAN BERIKUT 5227 DAN 5228
 *MATA PELAJARAN 1511 HENDAKLAH DIGUGURKAN SEKIRANYA CALON MENDAFTAR DUA 
MATA PELAJARAN BERIKUT 4531, 4541 DAN 4551
* CALON YANG GAGAL MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU DIWAJIBKAN MENGAMBIL  
SEMULA MATA PELAJARAN TERSEBUT
2013 UPDATE TERKINI


LINK GOOGLE DRIVE

SENARAI MATAPELAJARAN & BAYARAN BAGI SPM PERSENDIRIAN 2013

SENARAI PUSAT PEPERIKSAAN (SEKOLAH) SPM 2013

keyword: Senarai subjek dan harga bayaran SPM 2013 calon persendirian
list of subject and prices for SPM private candidate 2013