Manual Aplikasi Pendaftaran UPSR 2013
Laman web
http://apps2.moe.gov.my/daftarupsr/


Manual Pengguna

LP_SUP Manual
https://docs.google.com/file/d/0B5qBBaO6KViPMlBmYXVnWGF4NGs/edit?usp=sharing

JPN_SUP
https://docs.google.com/file/d/0B5qBBaO6KViPYmxJdHJfQ0trQVE/edit?usp=sharing

PPD_SUP
https://docs.google.com/file/d/0B5qBBaO6KViPMHl4VUZlZ2hURE0/edit?usp=sharing

SUP
https://docs.google.com/file/d/0B5qBBaO6KViPd1RfRmxsLVNlaVU/edit?usp=sharing

1. Tarikh Tutup.
  Tarikh akhir proses pendaftaran calon oleh SUP ialah pada 28 Februari 2013.
2. Tab Dalam Browser.
  Pengguna hanya dibenarkan menggunakan satu(1) tab sahaja bagi melaksanakan mana-mana proses untuk mengelakkan sebarang implikasi ke atas data.
4. Data Calon APDM.
  i. Senarai Calon Berdaftar / Belum Didaftar
  - Senarai calon APDM yang BELUM didaftar dipaparkan di pautan 'Daftar Calon APDM'.
  - Senarai calon APDM yang TELAH didaftar dipaparkan di pautan 'Senarai Calon'.
  ii. Bilangan Calon.
  Sekiranya didapati bilangan calon yang didaftar dalam APDM tidak sama dengan bilangan dalam Sistem Pendaftaran, guru boleh menambah calon dengan menggunakan pautan 'Tambah Calon'.
  iii. Kesalahan No KP.
  Sila hapus calon berkenaan dengan menggunakan pautan 'Senarai calon'. Seterusnya guru hendaklah menambah calon berkenaan dengan menggunakan pautan 'Tambah Calon'.