Tema umum Sejarah SPM(U) Ulangan Jun 2014

Tema umum Sejarah SPM(U) Ulangan Jun 2014

KLIK SINI untuk arahan rasmi dari laman web

TEMA UMUM: Tamadun Awal Manusia


Pembentukan sesuatu tamadun merupakan satu proses yang panjang dan berlaku secara berperingkat. Tamadun yang telah dicapai mesti dipertahankan supayakesejahteraan hidup manusia dapat dikekalkan.

ARAHAN KEPADA CALON1. Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan.

2. Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan mengumpulkan maklumat berkaitan.

3. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam Sejarah 1249/3.

4. Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, akhbar, internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan.

5. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

6. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

7. Penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan hendaklah tidak mengganggu calon lain.